Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan Magister yang berwawasan Ilmu Perikanan yang terpadu dan berkelanjutan
  2. Menghasilkan dan mengembangkan kajian-kajian Ilmu Perikanan untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan perikanan yang terpadu dan berkelanjutan
  3. Melakukan kaji tindak hasil kajian ilmu perikanan yang terpadu dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat perikanan